MT CONCEPT :: studio - marketing - business - design

MT CONCEPT :: služby


Tvorba konceptů komunikace pro kampaně

Tvorba, správa, aktualizace webových stránek

Řízení kampaní

Ekonomické poradenství

PR služby

Produkce reklamních předmětů

Realizace eventů

Finanční řízení firem a projektů